Hỗ trợ

Cho Freelancer

Trước khi đi làm

Việc Có cung cấp cho bạn cơ hội công việc linh hoạt, phù hợp thời gian rảnh của bạn và gia tăng thêm thu nhập . Công việc chúng tôi kết nối thường với các thương hiệu tuyển dụng hàng đầu và Uy tín như Tiki, Ninja Van…

1. Thông tin cá nhân được sử dụng để đưa vào hợp đồng giữa bạn và công ty bạn hợp tác.

2. Thông tin thanh toán để công ty này, hoặc Việc Có thanh toán thù lao/ thu nhập cho bạn

3. Thông tin kinh nghiệm, để tăng cơ hội bạn được công ty tuyển chọn.

100% thông tin của bạn được bảo mật và chỉ được sử dụng để cho việc kết nối bạn với các Khách hàng uy tín.

Việc Có không đa cấp, không thu bất kì một khoản phí nào của Freelancer.

Là quy trình Việc Có rà soát lại đảm bảo những thông tin tài khoản bạn đã nhập là chính xác.

Việc này cũng giúp bảo vệ quyền lợi bạn khi thanh toán thù lao/ thưởng sẽ không bị đi nhầm chủ.

Thì rất tiếc, Việc Có không thể xác thực được hồ sơ của bạn. Tốt nhất là bạn nên đi làm lại ngay với công an khu vực.

Giờ không chỉ Việc Có và Khách hàng chúng tôi, hầu hết làm gì cũng cần giấy tờ này.

1. Thông tin cá nhân được sử dụng để đưa vào hợp đồng giữa bạn và công ty bạn hợp tác.

2. Thông tin thanh toán để công ty này, hoặc Việc Có thanh toán thù lao/ thu nhập cho bạn

3. Thông tin kinh nghiệm, để tăng cơ hội bạn được công ty tuyển chọn.

100% thông tin của bạn được bảo mật và chỉ được sử dụng để cho việc kết nối bạn với các Khách hàng uy tín.

Việc Có không đa cấp, không thu bất kì một khoản phí nào của Freelancer.

Trong quá trình đi làm

Tốt nhất là bạn nên tới sớm tối thiểu 10 phút. Với nhiều công ty vào mùa cao điểm, bạn tới quá sát giờ sẽ không kịp vào đúng giờ. Và một số công ty cực kỳ chặt về mặt thời gian thì bạn sẽ bị từ chối làm việc.

Tin tức cập nhật