OCB ‘săn’ nhân tài trước ngày mở thêm 5 chi nhánh mới

Với hơn 100 cơ hội nghề nghiệp cho tất cả các vị trí tại 5 chi nhánh mới, “Passport to OCB Career” chính là chương trình tuyển dụng tập trung lớn nhất từ đầu năm đến nay của ngân hàng. Trong thời điểm chịu ảnh hưởng chung do dịch bệnh Covid – 19, kinh doanh […]